Enkel voor leden 't Mikpunt
Started on 25/05/2024Via reservatie2 u

Herhalingsles ter voorbereiding van de hanterings – en schietproef.

Enkel voor leden ‘t Mikpunt die in het bezit zijn van een voorlopige sportschutterslicentie en zich hebben ingeschreven voor het praktisch examen.

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.